ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η MENGIA S.A. προσφέρει μια ευρεία γκάμα τεχνικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας συστήματα και εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής σε κάθε πτυχή ενός έργου...

Υπερσύγχρονος Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Υδροκοπή 6 Αξόνων με δυνατότητα κοπής μετάλλων με πάχος εώς και 220 mm!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πολλές επιλογές στην κοπή και τη διαμόρφωση υλικών. Επεξεργαζόμαστε μέταλλα όλων των ειδών (Ανοξείδωτο Χάλυβα, Αλουμίνιο, Τιτάνιο, Hardox, κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε μια σειρά από συστήματα κοπής τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μια Υπερσύγχρονη Υδροκοπή 6 Αξόνων, με δυνατότητα κοπής ακρίβειας υλικών πάχους έως και 220 mm, καθώς και με δυνατότητα περιστροφικής ή και κοπής υπό γωνία, και επιπλέον συστήματα κοπής Laser CNC και PLASMA για απλούστερα έργα.

3D SCANNING

Παρέχουμε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, με τον υπερσύγχρονο 3D Arm Scanner μας – τον οποίο χειρίζονται οι έμπειροι μηχανικοί μας – , ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μεταφερθεί στο χώρο του πελάτη μας για τη μέτρηση βαρέων μηχανημάτων και κατασκευών.

CAD - 3D VISUALIZATION

Παράλληλα με τη χρήση του τρισδιάστατου σαρωτή μας, συμπληρώνουμε τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης με την επεξεργασία των παραγόμενων μοντέλων και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τα οπτικοποιούμε ακόμη και για να έχει ο πελάτης μας μια σαφή εικόνα του αποτελέσματος…

PROTOTYPING

Επιπλέον, προσφέρουμε την κατασκευή πρωτοτύπων με τη χρήση  συστημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης. Εκτυπώστε το αντικείμενό σας τρισδιάστατα για περαιτέρω μελέτη και δοκιμή, είτε σε πλαστικό υλικό είτε σε απαιτητικές περιπτώσεις σε μέταλλο της επιλογής σας…

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Συνοπτικά, μπορούμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό και την κατασκευή ή την αναπαραγωγή οποιουδήποτε είδους εξαρτήματος ή συστατικού, είτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος κινητήρα είτε ως οποιοδήποτε άλλο μέρος ενός σύνθετου μηχανικού συστήματος…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Το φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και βιομηχανικών μηχανημάτων γενικά, και συγκεκριμένα πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας όλων των κατασκευαστών, για τους οποίους μπορούμε επίσης να παρέχουμε ποιοτικά ανταλλακτικά.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία μας θα αναλάβει επίσης προσαρμοσμένα έργα που μπορεί να απαιτούν σχεδιασμό και δημιουργία ενός εντελώς νέου μηχανολογικού συστήματος, αναβαθμίσεις και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και μηχανισμών και γενικά κάθε είδους μηχανολογική παρέμβαση που μπορεί να χρειαστείτε για τον εξοπλισμό σας…
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η MENGIA S.A. προσφέρει μια ευρεία γκάμα τεχνικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας συστήματα και εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής σε κάθε πτυχή ενός έργου...

Υπερσύγχρονος Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Υδροκοπή 6 Αξόνων με δυνατότητα κοπής μετάλλων με πάχος εώς και 220 mm!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πολλές επιλογές στην κοπή και τη διαμόρφωση υλικών. Επεξεργαζόμαστε μέταλλα όλων των ειδών (Ανοξείδωτο Χάλυβα, Αλουμίνιο, Τιτάνιο, Hardox, κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε μια σειρά από συστήματα κοπής τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μια Υπερσύγχρονη Υδροκοπή 6 Αξόνων, με δυνατότητα κοπής ακρίβειας υλικών πάχους έως και 220 mm, καθώς και με δυνατότητα περιστροφικής ή και κοπής υπό γωνία, και επιπλέον συστήματα κοπής Laser CNC και PLASMA για απλούστερα έργα.

3D SCANNING

Παρέχουμε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, με τον υπερσύγχρονο 3D Arm Scanner μας – τον οποίο χειρίζονται οι έμπειροι μηχανικοί μας – , ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μεταφερθεί στο χώρο του πελάτη μας για τη μέτρηση βαρέων μηχανημάτων και κατασκευών.

CAD - 3D VISUALIZATION

Παράλληλα με τη χρήση του τρισδιάστατου σαρωτή μας, συμπληρώνουμε τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης με την επεξεργασία των παραγόμενων μοντέλων και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τα οπτικοποιούμε ακόμη και για να έχει ο πελάτης μας μια σαφή εικόνα του αποτελέσματος…

PROTOTYPING

Επιπλέον, προσφέρουμε την κατασκευή πρωτοτύπων με τη χρήση  συστημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης. Εκτυπώστε το αντικείμενό σας τρισδιάστατα για περαιτέρω μελέτη και δοκιμή, είτε σε πλαστικό υλικό είτε σε απαιτητικές περιπτώσεις σε μέταλλο της επιλογής σας…

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Συνοπτικά, μπορούμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό και την κατασκευή ή την αναπαραγωγή οποιουδήποτε είδους εξαρτήματος ή συστατικού, είτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος κινητήρα είτε ως οποιοδήποτε άλλο μέρος ενός σύνθετου μηχανικού συστήματος…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Το φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και βιομηχανικών μηχανημάτων γενικά, και συγκεκριμένα πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας όλων των κατασκευαστών, για τους οποίους μπορούμε επίσης να παρέχουμε ποιοτικά ανταλλακτικά.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία μας θα αναλάβει επίσης προσαρμοσμένα έργα που μπορεί να απαιτούν σχεδιασμό και δημιουργία ενός εντελώς νέου μηχανολογικού συστήματος, αναβαθμίσεις και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και μηχανισμών και γενικά κάθε είδους μηχανολογική παρέμβαση που μπορεί να χρειαστείτε για τον εξοπλισμό σας…
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η MENGIA S.A. προσφέρει μια ευρεία γκάμα τεχνικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας συστήματα και εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής σε κάθε πτυχή ενός έργου...

Υπερσύγχρονος Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Υδροκοπή 6 Αξόνων με δυνατότητα κοπής μετάλλων με πάχος εώς και 220 mm!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πολλές επιλογές στην κοπή και τη διαμόρφωση υλικών. Επεξεργαζόμαστε μέταλλα όλων των ειδών (Ανοξείδωτο Χάλυβα, Αλουμίνιο, Τιτάνιο, Hardox, κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε μια σειρά από συστήματα κοπής τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μια Υπερσύγχρονη Υδροκοπή 6 Αξόνων, με δυνατότητα κοπής ακρίβειας υλικών πάχους έως και 220 mm, καθώς και με δυνατότητα περιστροφικής ή και κοπής υπό γωνία, και επιπλέον συστήματα κοπής Laser CNC και PLASMA για απλούστερα έργα.

3D SCANNING

Παρέχουμε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, με τον υπερσύγχρονο 3D Arm Scanner μας – τον οποίο χειρίζονται οι έμπειροι μηχανικοί μας – , ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μεταφερθεί στο χώρο του πελάτη μας για τη μέτρηση βαρέων μηχανημάτων και κατασκευών.

CAD - 3D VISUALIZATION

Παράλληλα με τη χρήση του τρισδιάστατου σαρωτή μας, συμπληρώνουμε τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης με την επεξεργασία των παραγόμενων μοντέλων και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τα οπτικοποιούμε ακόμη και για να έχει ο πελάτης μας μια σαφή εικόνα του αποτελέσματος…

PROTOTYPING

Επιπλέον, προσφέρουμε την κατασκευή πρωτοτύπων με τη χρήση  συστημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης. Εκτυπώστε το αντικείμενό σας τρισδιάστατα για περαιτέρω μελέτη και δοκιμή, είτε σε πλαστικό υλικό είτε σε απαιτητικές περιπτώσεις σε μέταλλο της επιλογής σας…

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Συνοπτικά, μπορούμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό και την κατασκευή ή την αναπαραγωγή οποιουδήποτε είδους εξαρτήματος ή συστατικού, είτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος κινητήρα είτε ως οποιοδήποτε άλλο μέρος ενός σύνθετου μηχανικού συστήματος…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Το φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και βιομηχανικών μηχανημάτων γενικά, και συγκεκριμένα πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας όλων των κατασκευαστών, για τους οποίους μπορούμε επίσης να παρέχουμε ποιοτικά ανταλλακτικά. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία μας θα αναλάβει επίσης προσαρμοσμένα έργα που μπορεί να απαιτούν σχεδιασμό και δημιουργία ενός εντελώς νέου μηχανολογικού συστήματος, αναβαθμίσεις και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και μηχανισμών και γενικά κάθε είδους μηχανολογική παρέμβαση που μπορεί να χρειαστείτε για τον εξοπλισμό σας…