mengia-logo-proionta-svg

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η MENGIA Α.Ε. κατασκευάζει φλάντζες και στοιχεία στεγανοποίησης για τον απαιτητικό τομέα της βιομηχανίας.

240_f_665423228_ekqktyazpreselrlhnmpz1n1fe7s8cgz

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις η μηχανολογία διαφοροποιείται αναφορικά με τις ανάγκες στεγανοποίησης σε σχέση με την αυτοκίνηση.

Και σε αυτόν τον τομέα, η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες λύσεις, με το σχεδιασμό και την κατασκευή φλαντζών για βιομηχανικές εφαρμογές.

Ειδικά για τη βιομηχανία, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης και σχεδιασμού, με επιτόπου, – όπου αυτό είναι απαραίτητο – ακριβείς μετρήσεις με 3D Scanner και κατόπιν σχεδιασμό με τη χρήση ειδικού λογισμικού των προς τοποθέτηση στοιχείων.

Το τελικό προϊόν, εάν απαιτηθεί, τοποθετείται από τους εξειδικευμένους μηχανολόγους της εταιρείας μας και ελέγχεται σχολαστικά η καλή λειτουργία του.

Σε αντίθετη περίπτωση, παραδίδεται στην τοποθεσία του πελάτη μας και αναλαμβάνει, πάντα με την τεχνική αρωγή των μηχανολόγων της εταιρείας μας, την τοποθέτηση ο ίδιος ο πελάτης.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας εγγυάται την καλή εφαρμογή, λειτουργία και αντοχή της φλάντζας που κατασκευάσαμε! 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η γκάμα προϊόντων παραγωγής μας ολοκληρώνεται με την κατηγορία της κατασκευής Εξαρτημάτων & Ανταλλακτικών.

gettyimages-173805547-612x612

Σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται κατασκευές από αλουμίνιο, χάλυβα, τιτάνιο, βιομηχανικό πλαστικό ή άλλα υλικά.

Το τελικό προϊόν μπορεί να αποτελέσει εξάρτημα, ανταλλακτικό ή κινητό μέρος οποιουδήποτε μηχανικού συστήματος, είτε πρόκειται για βιομηχανικό εξοπλισμό, είτε πρόκειται για κινητήρα κάθε είδους, είτε ακόμη και στατικό εξοπλισμό.

Για παράδειγμα αναφέρουμε, – από έργα που έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν, – την κατασκευή ανταλλακτικών για μηχανές παραγωγής τροφίμων, μηχανικά στοιχεία για μετατροπή οχημάτων, μεταλλικά μέρη για ανακατασκευή βαρέων σκαπτικών μηχανημάτων, μεταλλικά στελέχη για μετατροπή βιομηχανικών φίλτρων, κ.α.

Η τεχνική μας ομάδα αποτελείται από έμπειρους, άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους η οποία είναι σε θέση να υλοποιήσει οποιοδήποτε τεχνικό έργο της ανατεθεί, με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα (LINK).

Η πλειονότητα των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας, αποτελείται από κατασκευές που δεν υπάρχουν στο εμπόριο, και κατασκευάζονται κατά παραγγελία και με προδιαγραφές κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Παράλληλα σε όλα τα βήματα του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτών των προϊόντων, λαμβάνονται πάντα υπόψιν οι ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες της τελικής τοποθέτησης ή εγκατάστασης, και γίνεται η αντίστοιχη προσαρμογή, πριν την παραγωγή, έτσι ώστε το τελικό εξάρτημα να λειτουργεί απροβλημάτιστα και σε απόλυτη αρμονία με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος στο οποίο τοποθετείται.

AUTOMOTIVE GASKETS

A large part of our production is the automotive gasket sector. This includes gaskets and seals for all kinds of vehicles, from passenger cars to heavy vehicles, tractors, etc.

With over 40 years of experience in flange manufacturing, we are able to guarantee the quality and reliability of our flange manufacturing.

Manufactured with state-of-the-art equipment and technologies, and top quality materials and raw materials, they will be the solution for every repair need of the modern engineer or manufacturer.

Our design department has a legacy of thousands of designs, corresponding to the majority of engines and vehicle models on the road today.

But even in the event of a request, we can very quickly design and manufacture the gasket you need, with the only requirement being a sample.

At the same time, with the capability provided by our equipment and expertise, we can offer fast delivery times and total flexibility in production quantities, as we can accommodate orders for thousands of pieces, as well as orders for a few or single pieces!

Our production range includes complete lines of gaskets, seals and many other sealing products covering a wide range of engines (obsolete as well as modern ones). Among other products, MENGIA S.A. has also focused in the production of Agricultural Machinery Gaskets as part of our Automotive sector. We are able to design and manufacture any kind of gasket, or sealing part in general, some of which are mentioned to next list:
 • HEAD GASKETS
 • VALVE COVER GASKETS
 • TURBO GASKETS
 • OIL PAN GASKETS
 • CRANKCASE GASKETS
 • WATER PUMPS GASKETS
 • GEAR BOX GASKETS
 • EXHAUST / INTAKE MANIFOLD GASKETS, E.T.C.
mengia-logo-proionta-svg

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η MENGIA Α.Ε. κατασκευάζει φλάντζες και στοιχεία στεγανοποίησης για τον απαιτητικό τομέα της βιομηχανίας.

240_f_665423228_ekqktyazpreselrlhnmpz1n1fe7s8cgz

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις η μηχανολογία διαφοροποιείται αναφορικά με τις ανάγκες στεγανοποίησης σε σχέση με την αυτοκίνηση.

Και σε αυτόν τον τομέα, η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες λύσεις, με το σχεδιασμό και την κατασκευή φλαντζών για βιομηχανικές εφαρμογές.

Ειδικά για τη βιομηχανία, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης και σχεδιασμού, με επιτόπου, – όπου αυτό είναι απαραίτητο – ακριβείς μετρήσεις με 3D Scanner και κατόπιν σχεδιασμό με τη χρήση ειδικού λογισμικού των προς τοποθέτηση στοιχείων.

Το τελικό προϊόν, εάν απαιτηθεί, τοποθετείται από τους εξειδικευμένους μηχανολόγους της εταιρείας μας και ελέγχεται σχολαστικά η καλή λειτουργία του.

Σε αντίθετη περίπτωση, παραδίδεται στην τοποθεσία του πελάτη μας και αναλαμβάνει, πάντα με την τεχνική αρωγή των μηχανολόγων της εταιρείας μας, την τοποθέτηση ο ίδιος ο πελάτης.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας εγγυάται την καλή εφαρμογή, λειτουργία και αντοχή της φλάντζας που κατασκευάσαμε! 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η γκάμα προϊόντων παραγωγής μας ολοκληρώνεται με την κατηγορία της κατασκευής Εξαρτημάτων & Ανταλλακτικών.

gettyimages-173805547-612x612

Σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται κατασκευές από αλουμίνιο, χάλυβα, τιτάνιο, βιομηχανικό πλαστικό ή άλλα υλικά.

Το τελικό προϊόν μπορεί να αποτελέσει εξάρτημα, ανταλλακτικό ή κινητό μέρος οποιουδήποτε μηχανικού συστήματος, είτε πρόκειται για βιομηχανικό εξοπλισμό, είτε πρόκειται για κινητήρα κάθε είδους, είτε ακόμη και στατικό εξοπλισμό. 

Για παράδειγμα αναφέρουμε, – από έργα που έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν, – την κατασκευή ανταλλακτικών για μηχανές παραγωγής τροφίμων, μηχανικά στοιχεία για μετατροπή οχημάτων, μεταλλικά μέρη για ανακατασκευή βαρέων σκαπτικών μηχανημάτων, μεταλλικά στελέχη για μετατροπή βιομηχανικών φίλτρων, κ.α.

Η τεχνική μας ομάδα αποτελείται από έμπειρους, άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους η οποία είναι σε θέση να υλοποιήσει οποιοδήποτε τεχνικό έργο της ανατεθεί, με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα (LINK).

Η πλειονότητα των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας, αποτελείται από κατασκευές που δεν υπάρχουν στο εμπόριο, και κατασκευάζονται κατά παραγγελία και με προδιαγραφές κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Παράλληλα σε όλα τα βήματα του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτών των προϊόντων, λαμβάνονται πάντα υπόψιν οι ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες της τελικής τοποθέτησης ή εγκατάστασης, και γίνεται η αντίστοιχη προσαρμογή, πριν την παραγωγή, έτσι ώστε το τελικό εξάρτημα να λειτουργεί απροβλημάτιστα και σε απόλυτη αρμονία με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος στο οποίο τοποθετείται.

AUTOMOTIVE GASKETS

A large part of our production is the automotive gasket sector. This includes gaskets and seals for all kinds of vehicles, from passenger cars to heavy vehicles, tractors, etc.

With over 40 years of experience in flange manufacturing, we are able to guarantee the quality and reliability of our flange manufacturing.

Manufactured with state-of-the-art equipment and technologies, and top quality materials and raw materials, they will be the solution for every repair need of the modern engineer or manufacturer.

Our design department has a legacy of thousands of designs, corresponding to the majority of engines and vehicle models on the road today.

But even in the event of a request, we can very quickly design and manufacture the gasket you need, with the only requirement being a sample.

At the same time, with the capability provided by our equipment and expertise, we can offer fast delivery times and total flexibility in production quantities, as we can accommodate orders for thousands of pieces, as well as orders for a few or single pieces!

Our production range includes complete lines of gaskets, seals and many other sealing products covering a wide range of engines (obsolete as well as modern ones). Among other products, MENGIA S.A. has also focused in the production of Agricultural Machinery Gaskets as part of our Automotive sector. We are able to design and manufacture any kind of gasket, or sealing part in general, some of which are mentioned to next list:
 • HEAD GASKETS
 • VALVE COVER GASKETS
 • TURBO GASKETS
 • OIL PAN GASKETS
 • CRANKCASE GASKETS
 • WATER PUMPS GASKETS
 • GEAR BOX GASKETS
 • EXHAUST / INTAKE MANIFOLD GASKETS, E.T.C.